top of page

Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

 • echtscheidingen 
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verbreking samenleving 
 • verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • alimentatie voor partner en kinderen
 • opstellen ouderschapsplan: zorgregeling kinderen
 • ouderlijk gezag / voogdij
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • vaderschapsactie / ontkenning vaderschap / gerechtelijke vaststelling vaderschap / vervangende toestemming tot erkenning

 

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

- Personen- en familierecht​

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten

tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mediation

 • Samen uw scheiding via mediation regelen

          zie ook: http://www.scheidenwat.nu

Algemeen civiel recht

 • verbintenissenrecht (contractenrecht, straat- en contactverbod)
bottom of page