De Advocaat Aan Huis - omdat uw tijd kostbaar is
RSS Fan worden

Recente posts

Update Herziening Partneralimentatie
Het belang van financieel inzicht
Herziening Wet Partneralimentatie
Gefinancierde rechtsbijstand in 2017
Samenwerking met kindbehartiger/kindercoach

Categorie├źn

info
nieuws
Studiereis
update
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

nieuws

Update Herziening Partneralimentatie

update 02-06-2019


Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. 

Wat gaat er veranderen? 
De maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken. 

Zijn er ook uitzonderingen? 
Jazeker. Omdat het voor bepaalde groepen niet eenvoudig zal zijn om na een kortere periode van partneralimentatie in het eigen levensonderhoud te voorzien, worden er drie uitzonderingen gemaakt.

Herziening Wet Partneralimentatie


PARTNERALIMENTATIE; DE HERZIENING VAN DE BESTAANDE REGELING KOMT ER NU ECHT AAN!

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Met dit wetsvoorstel wordt ernaar gestreefd de duur van de partneralimentatie terug te brengen van twaalf naar maximaal vijf jaar.

Het grootste verschil met de bestaande regeling is dat de duur van de partneralimentatie aanzienlijk wordt beperkt, namelijk tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Gefinancierde rechtsbijstand in 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017.

LINK
Aanpassing alimentatie

Indexering alimentatie 2014

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2014 bekend geworden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken.

Nieuws Gefinancierde Rechtsbijstand

Nieuws van de Orde van Advocaten:
 
Dossier gefinancierde rechtsbijstand
 
Aanstaande donderdagochtend 31 oktober staat van 10:00 tot 12:00 uur de hoorzitting over gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer gepland.
Het algemeen overleg in de Tweede Kamer staat gepland op 14 november a.s. van 14:00 tot 17:00 uur.
Beide hoorzittingen zijn openbaar, dus u kunt uw betrokkenheid tonen door deze bij te wonen.

Alimentatie Nieuws

Op 26 oktober jl. heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage voor alimentatiebijdragen per 1 januari 2013 vastgesteld op 1,7 % (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013).

Op basis van artikel 402a lid 4 van Boek 1 BW worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de alimentatiebedragen die door de rechter zijn vastgesteld, als voor de bedragen die door partijen in onderling overleg zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt aan maximum gebonden
 
Afgelopen week is, bij besluit van 5 april 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 150), een wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen normeert. De wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking.

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als een schuldenaar deze niet uit eigen beweging betaalt. Wat houdt de nieuwe wet in en wat zijn de consequenties?

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat een schuldenaar aan een schuldeiser verschuldigd is.

Aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade ZZP-er

 
 
 
Werkgeversaansprakelijkheid voor ingeschakelde ZZP-er?
Gepubliceerd op dinsdag 3 april 2012 om 11:05Organisatie:Hoge Raad
 
 
Het inschakelen van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is gemeengoed in de Nederlandse economie. Dat u verantwoordelijk kunt zijn voor door de ZZP-er veroorzaakte schade is nog wel bekend. Dat een opdrachtgever ook aansprakelijk kan zijn voor door de ZZP-er geleden schade door een arbeidsongeval is minder bekend.

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook ZZP-ers een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen.

NieuwsWettelijke indexering alimentatie 2012

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2012 bekend geworden.

De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2012 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,3%.

nieuwsVoorstellen kostendekkende griffierechten aangepast

Het kabinet heeft de plannen voor het kostendekkend maken van de griffierechten aangepast. Een rechtzoekende is straks voor zaken over uitkeringen of studiefinanciering 250 euro kwijt. Voor andere bestuurszaken wordt dat 400 euro. Eerder wilde het kabinet een basistarief van 500 euro voor alle bestuurszaken.

UPDATE 1 november 2011
: de Orde blijft tegen.
Het kabinet heeft verder besloten dat burgers bij hoger beroep niet altijd griffierechten hoeven te betalen (niet als de tegenpartij hoger beroep instelt).
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint