De Advocaat Aan Huis - omdat uw tijd kostbaar is
RSS Fan worden

Recente posts

Update Herziening Partneralimentatie
Het belang van financieel inzicht
Herziening Wet Partneralimentatie
Gefinancierde rechtsbijstand in 2017
Samenwerking met kindbehartiger/kindercoach

Categorie├źn

info
nieuws
Studiereis
update
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Alimentatie Nieuws

Op 26 oktober jl. heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage voor alimentatiebijdragen per 1 januari 2013 vastgesteld op 1,7 % (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013).

Op basis van artikel 402a lid 4 van Boek 1 BW worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de alimentatiebedragen die door de rechter zijn vastgesteld, als voor de bedragen die door partijen in onderling overleg zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt aan maximum gebonden
 
Afgelopen week is, bij besluit van 5 april 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 150), een wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen normeert. De wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking.

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als een schuldenaar deze niet uit eigen beweging betaalt. Wat houdt de nieuwe wet in en wat zijn de consequenties?

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat een schuldenaar aan een schuldeiser verschuldigd is.

Aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade ZZP-er

 
 
 
Werkgeversaansprakelijkheid voor ingeschakelde ZZP-er?
Gepubliceerd op dinsdag 3 april 2012 om 11:05Organisatie:Hoge Raad
 
 
Het inschakelen van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is gemeengoed in de Nederlandse economie. Dat u verantwoordelijk kunt zijn voor door de ZZP-er veroorzaakte schade is nog wel bekend. Dat een opdrachtgever ook aansprakelijk kan zijn voor door de ZZP-er geleden schade door een arbeidsongeval is minder bekend.

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook ZZP-ers een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen.

NieuwsWettelijke indexering alimentatie 2012

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2012 bekend geworden.

De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2012 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,3%.

nieuwsVoorstellen kostendekkende griffierechten aangepast

Het kabinet heeft de plannen voor het kostendekkend maken van de griffierechten aangepast. Een rechtzoekende is straks voor zaken over uitkeringen of studiefinanciering 250 euro kwijt. Voor andere bestuurszaken wordt dat 400 euro. Eerder wilde het kabinet een basistarief van 500 euro voor alle bestuurszaken.

UPDATE 1 november 2011
: de Orde blijft tegen.
Het kabinet heeft verder besloten dat burgers bij hoger beroep niet altijd griffierechten hoeven te betalen (niet als de tegenpartij hoger beroep instelt).

Nieuws

 
 
Wettelijke gemeenschap wordt aangepast
Nadat op 7 mei 2003 het wetsvoorstel 28 867 (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) bij de Tweede Kamer werd ingediend, heeft dit wetsvoorstel een grillig vervolg gehad. Pas op 18 september 2008 werd het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. Daarna volgende de behandeling in de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel op 12 april 2011 werd aangenomen. Inmiddels heeft de minister van Justitie laten weten dat dit wetsvoorstel op 1 januari 2012 in werking treedt.

update

 
Een nieuwe werkweek.
 
Woensdag 14 september a.s. deelnemen aan de demonstratie die door de Nederlandse Orde van Advocaten is georganiseerd.
Actie voor vrije toegang tot het recht.
Advocaten die het oneens zijn met de invoering van de kostendekkende griffierechten protesteren hier op woensdag 14 september tegen. Vlak voor Prinsjesdag vindt deze manifestatie in Den Haag plaats waarbij advocaten zich in toga op het Plein in Den Haag verzamelen. Daar verzetten ze zich tegen de geplande bezuinigingsmaatregelen van de overheid van 240 miljoen euro.

Nieuws

 
Vanmiddag een interview met "Het Krantje"; dat wekelijks verschijnt in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen.

Nieuws

Nieuws

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint